[FuldtNavn]s aner


Billede

Billede Heinrich LANGE [13804]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 1849 - København, København, København, Danmark
      Dåb: 
      Død: Før 1855 - København, København, København, Danmark
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Folketælling: 1 feb. 1850, København, København, København, Danmark. 4963-Frantz Lange-32-Gift-huusfader, skrædermester-Tydskland-FT-1850-71-
Christine Hansen-31-Gift-hans kone-Maribo Amt, Listrup Sogn-FT-1850-71-
Ane Lange-4-Ugift-deres börn-Kbhvn-FT-1850-71-
Maria Do.-3-Ugift-deres börn-Kbhvn-FT-1850-71-
Heinrich Do.-1-Ugift-deres börn-Kbhvn-FT-1850-71-
Sophia Deurs-22-Ugift-tjenestepige-Do.-FT-1850-71-


Forældre
      Far: Frantz LANGE [13801] 
      Mor: Kirstine HANSDATTER [5256] 


Billede
Johan LANGE [20599]

   Køn: M

Ægtefæller og børn
1. *Ane JØRGENSEN [20598] 1 
    Ægteskab: 
     Status: 


Billede
Johanne Elisabeth Anna Margrethe LANGE [13730]

   Køn: K

Ægtefæller og børn
1. *Marvard LARSEN [13729]
    Ægteskab: 
     Status: 
      Børn:
        1. Niels LARSEN Grubbe [13732]
        2. Johannes LARSEN Grubbe [13733]


Billede
Marie Frederikke LANGE [13803]

   Køn: K

Personinformation
      Født: 1847 - København, København, København, Danmark
      Dåb: 
      Død: 
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Folketælling: 1 feb. 1850, København, København, København, Danmark. 4963-Frantz Lange-32-Gift-huusfader, skrædermester-Tydskland-FT-1850-71-
Christine Hansen-31-Gift-hans kone-Maribo Amt, Listrup Sogn-FT-1850-71-
Ane Lange-4-Ugift-deres börn-Kbhvn-FT-1850-71-
Maria Do.-3-Ugift-deres börn-Kbhvn-FT-1850-71-
Heinrich Do.-1-Ugift-deres börn-Kbhvn-FT-1850-71-
Sophia Deurs-22-Ugift-tjenestepige-Do.-FT-1850-71-

2. Folketælling: 1855, København, København, København, Danmark. 2780-Franz Lange-M-37-Gift-Skræddermester, husejer og husfader-Schwarzenbeck i Holsten-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-
Christine Lange Listrup-K-36-Gift-Gift Lange-Hans kone-Ørslev Sogn, Maribo Amt-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-
Anna Rosalie Sophie Lange-K-9-Ugift-Deres barn-København-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-
Marie Frederikke Lange-K-8-Ugift-Deres barn-København-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-
Mathilde Lisette Lange-K-2-Ugift-Deres barn-København-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-
Anna Marie Sophie Hansen-K-19-Ugift-Tjenestepige-Vordingborg-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-


Forældre
      Far: Frantz LANGE [13801] 
      Mor: Kirstine HANSDATTER [5256] 

Ægtefæller og børn
1. *Hans Peter HANSEN [16819]
      Børn:
        1. Paul Christian HANSEN [16820]

Notater
Dødsnotater:
Y

Billede Mathilde Lisette LANGE [13805]

   Køn: K

Personinformation
      Født: 1853 - København, København, København, Danmark
      Dåb: 
      Død: 
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Folketælling: 1855, København, København, København, Danmark. 2780-Franz Lange-M-37-Gift-Skræddermester, husejer og husfader-Schwarzenbeck i Holsten-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-
Christine Lange Listrup-K-36-Gift-Gift Lange-Hans kone-Ørslev Sogn, Maribo Amt-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-
Anna Rosalie Sophie Lange-K-9-Ugift-Deres barn-København-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-
Marie Frederikke Lange-K-8-Ugift-Deres barn-København-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-
Mathilde Lisette Lange-K-2-Ugift-Deres barn-København-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-
Anna Marie Sophie Hansen-K-19-Ugift-Tjenestepige-Vordingborg-Lutheran-FT-1855-Side 86 1/5-


Forældre
      Far: Frantz LANGE [13801] 
      Mor: Kirstine HANSDATTER [5256] 

Notater
Dødsnotater:
Y

Billede Claus Hansen LANGELAND [1992]

   Køn: M

Personinformation
      Født: Longelse, Langeland S., Svendborg-0300, Danmark
      Dåb: 
      Død: Efter 1676 - Fejø, Fuglse, Maribo-589, Danmark
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Levnedsforløb: kendes kun fra Broderen Laurids Hansens omtale af ham i den nu tabte Fejø kirkebog. Hans levede 1675, da Datteren Pernille blev døbt i Fejø kirke 26/12. Hun blev begravet der 19/3 1676. ( 1 barn)


Forældre
      Far: Hans MICHAELSEN [1592] 
      Mor: Pernille HANSDATTER [1593] 

Ægtefæller og børn
      Børn:
        1. Pernille CLAUSDATTER [1996]


Billede
Hans Hansen LANGELAND [1988]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 1622 - Longelse, Langeland S., Svendborg-0300, Danmark
      Dåb: 
      Død: 1686 - Birket, Lolland N., Maribo-558, Danmark
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Levnedsforløb: 3. Hans Hansen Langeland [(1)11 b]; * Longelse ca. 1622; død Birket 1686.
Han gik i Odense Gymnasium og havde paa Klostret sin
Kost, som han mistede i nogen Tid for paa Faderens For-
bøn at blive taget til Naade igen. Student 1639; immatri-
kuleret 6/6, pers. Kapellan i Horslunde 1651, derefter i Birket,
til hvilket Embede han aflagde Ed 26/3 l653. Sognepræst
her 1657.
I Kirken hang 1757 et Epitafium paa Væggen lige for
Kirkedøren, øverst var et Citat af Esaj. 53, 4.5. paa Latin.
>Paa Taulen forestilles en Præst i nu brugelig Præstedragt
og et Fruentimmer ved hans venstre Side. Nedenunder findes
disse Ord med forgyldte Bogstaver paa Dansk:
Anno 1670 haver hæderlige og vellærde Mand Hans Hansen L.,
da Sognepræst her paa Steden med sin klære Hustrue Dorothea
Hans D. W. Gud til Ære, Kirken til Prydelse og dennem selv til
en christelig Amindelse ladit dette Epithaphium bekoste".

~ 1' Ca. 1658 Enken efter Formanden i Embedet Kjeld
Thøgersen Gunderup.
~ 2' Dorothea Hansdatter Viingaard. Datter af (?) Sognepræst Hans Nielsen Viingaard til Fløstrup og Ullerslev og Karen Olufsdatter. Fra "Den yngre slægt Pontoppidan" side 35


Forældre
      Far: Hans MICHAELSEN [1592] 
      Mor: Pernille HANSDATTER [1593] 

Ægtefæller og børn
1. *Dorothea Hansdatter WIINGAARD [1994]

2. Ukendt [6390]


Billede
Hans Pedersen LANGELAND [1985]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 1612 - Longelse, Langeland S., Svendborg-0300, Danmark
      Dåb: 
      Død: 10 maj 1673 - Steenstrup
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Præst.

2. Levnedsforløb: Mette Hansdatter ~[(1) II a], * Longelse ca. 1620; + Stenstrup 1653~). med 1640 Hans Pedersen Langeland, * Longelse ca. 1612; + Steenstrup 10/5 1675. Søn af ovennævnte Peder Hansen og Mette? Jacobsda tter? og saaledes Mette Hansdatters sammenbragte Broder. Han gik i Odense Gymnasium, hvorfra han blev dimitteret til Universitetet 1634. Biskop Hans Mikkelsen, for hvis Børn han, ligesom sin ældre Br oder, havde været Lærer, fattede stor Godhed for ham og anhefalede ham til Professor, Mag. Thomas Bang, der ogsaa blev hans Privatpræceptor, og i hvis Hus han tilbragte sine akademiske Aar. Han ble v immatrikuleret 26/4. Fra København tog han ud som Huslærer paa Landet, men blev snart efter kaldt tilbage til Odense af Biskoppen for at blive Hører ved Gymnasiet, hvor han dog kun forblev 1 Aar, d a Fru Karen Krabbe til "Løited" 1639 kaldte ham til Sognepræst til Steenstrup og Lunde; ordineret 3/10. Om Hans Pedersen melder Christoffer L. Friis i sine Optegnelser om danske Psalmedigtere: "En re tsindig Præst til Steenstrup og Lunde-og uden Tvivl Oversætter af Johann Rist's Salme: "Nu velan, vær frisk til Mode", der findes i Kirkepsalmebogen 1699). [8 Børn, gennem hvilke han bl.a. blev S tamfader til Slægten Steenstrup]. [Han ~2' 1661 Kirsten Jacobsdatter (Jensdatter) Frøich].


Ægtefæller og børn
1. *Mette HANSDATTER [1886]
    Ægteskab: 1640
     Status: 

2. Kirsten Jacobsdatter (Jensdatter) FRØICH [1993]


Billede
Jacob Pedersen LANGELAND [6392]

   Køn: M

Forældre
      Far: Peder HANSEN [1986] 
      Mor: Mette JACOBSDATTER [1987] 

Ægtefæller og børn
1. *Pernille HANSDATTER [1593]
    Ægteskab: 
     Status: 


Billede
Karla LANGENBERG [693]

   Køn: K

Ægtefæller og børn
1. *Bent KRUSE [692]
      Børn:
        1. Mogens KRUSE [694]


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 mar. 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia