[FuldtNavn]s aner


Billede

Billede Claus JESPERSEN [4909]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 1776-1780 - Nykøbing F., Nykøbing F., Maribo-649, Danmark
      Dåb: 
      Død: 
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Indsidder og daglejer og landsoldat, 1 feb. 1801.

2. Beskæftigelse: 1 feb. 1801, Væggerløse, Væggerløse, Maribo-655, Danmark. lægd 13 nr. 83 1801-rejser til Væggerløse

3. Folketælling: 1 feb. 1801, Listrup, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark. 12859-337-Lidstrup Bye-28-Claus Jespersen-4909-M-Manden-28-Gift-1-Inderste og Dagleier og Landsoldat-
Lidstrup Bye-28-Else Jensdatter-4910-K-Hans Kone-28-Gift-1-


Forældre
      Far: Jesper CLAUSEN [4881] 
      Mor: 

Ægtefæller og børn
1. *Else JENSDATTER [4910]
    Ægteskab: 
     Status: 
      Børn:
        1. Peder CLAUSEN [6319]
        2. Peder CLAUSEN [10417]
        3. Nn CLAUSDATTER [10418]

Notater
Dødsnotater:
Y
Generel:
:Kommer fra Væggerløse i 1799 og rejser omk 1803 til Væggerløse igen

Billede Jesper Vejen JESPERSEN [2383]

   Køn: M

Ægtefæller og børn
1. *Kristine Petrine KNUDSEN [2384]
      Børn:
        1. Mary Marianne JESPERSEN [2380]


Billede
Jørgen JESPERSEN [2700]

   Køn: M

Personinformation
      Født: Omkr 1525 - Vester Åby, Sallinge, Svendborg-0364, Danmark 325
      Dåb: 
      Død: 11 okt. 1609 - Svendborg, Sunds, Svendborg-O387, Danmark
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Levnedsforløb: Fra Giessings bog Jubellærere bind 2, del 2 18 kapitel om Hr. Jørgen Jesperssen Sognepræst til Svindinge i Fyens Gudme=Herred. Han er broder til nest forige, og kom til verden omtrent 1525 i Aaby e i Fyens Salling=Herred. I et andet Manuskript har jeg fundet, at hans og broderens fødested var Nørre=aabye i Vends=herred, hvor hans fader, Jesper Lauridssen, var Bonde. Aar 1537 blev han tilligem ed forbemeldte sin broder, Laurids, sat i Odense skole, hvorfra de begge bleve sendte til Academiet af skolens Rector, Mag. Christen Schytte. Aar 1555 blev han af Glorups herskab, som nok den tid va r Christopher Walchendorf, der 1556 blev befalingsmand på Bergenhuus i Norge, kalded at være Sognepræst til Svindinge. Efter at han nu havde opnaaed nesten sit 70de aar, og havde væred i embedet 36 a ar, er han saa uhældig, at han ikke ret og ritualmæssig havde uddeled det hellige alterens sacramente, hvilket Ridder Walkendorf mældede for Stiftets biskop, hr. Jacob Madsen Weile, satte i rette pa a ham, og begierede af bispen en anden lærd og NB. omgængelig mand.-Hr. Jørgen klagede over sit svage syn, og bad væmodig for sig hos Bispen og Patronen, at han dog ei aldeles maatte stødes fra embed et og være brødløs med hustrue og 6 børn, men naadig tillades, at holde en Capellan. Hans Hoved=forseelse fortæller Pontoppidan Annal. Eccl. Tom. III p.518 at han havde udeladed formaningen til Commu nicanterne, saavelsom adskilligt i døbe=formularen. Men der var ingen redning, ingen bønhøring; Walkendorf vilde have ham dømd, og Hr. Jørgen blev i Ørendrup Kirke den 10 april udi overværel se af al le herreds=præsterne dømd fra sit embed. See dette skrivts 2den deels 1ste Bind p.19. Hans flyttede derefter til Svendborg at boe, og havde den trøst og glæde at see hans 3 sønner præster og 3 døtr e præstekoner inden han døde d. 11 okt. 1609, da han havde leved 84 aar, og væred ordinered præst 55 aar. Hans Epitaphium findes i Svendborg Frue=kirke.


børn: sønner der er præster. alle født i Svindinge Jacob Jørgensen p. Avernakø Christopher Jørgensen i Torkildstrup Christen Jørgensen i Espe=Vatting sviger sønner der er præstern Mads Lauritsen Dros en i S. Broby gift m. Alhed Jørgensdatter Jørgen Hansen på Drejø gift m. ... Jørgensdatter Hans Hansen i S. Næraa Aa. gift m. Anna (Jørgensdatter) måske af Svindinge
fik 4 sønner og 5 døtre med Maren. Se nedenstående i Wiberg J Jørgensen Avernakø, J. Hansen på Drejø S Jørgensen Torkildstrup, H. Hansen i S. Næråå S Jørgensen Espe V., efter St. M. var en datter gif t m. P. Hansen i Højrup M.L. Droken i S. Broby, men en sådan er ikke fundet

2. Beskæftigelse: Præst, jubellærer, 1555-1610, Svindinge, , , Danmark.


Forældre
      Far: Jesper LAURITSEN [1604] 
      Mor: 

Ægtefæller og børn
1. *Maren JESPERSEN [2718]
      Børn:
        1. Alhed JØRGENSDATTER [2792]
        2. Jacob JØRGENSEN [2783]
        3. Christopher JØRGENSEN [2784]
        4. JØRGENSDATTER [2787]
        5. Anna JØRGENSDATTER [2790]
        6. Christen JØRGENSEN [2786]


Billede
Laurits JESPERSEN [1598]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 1522 - Åby, , Odense, Danmark
      Dåb: 
      Død: 9 jun. 1604 - Espe, Sallinge, Svendborg-O339, Danmark
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Sognepræst, 1551-1604, Espe, Sallinge, Svendborg-O339, Danmark. Laurids Jespersen, var født i Aaby, han gik i den latinske skole i Odense sammen med broderen Jørgen, her blev de begge sendt til academiet af skolens rektor Mag. Christen Schytte.
I 1551 kaldtes han til i sit alders 29 aar at være sognepræst for Espe og Vantinge menigheder, og aar 1562 blev han udnævnt til Provst i Salllinge herred.
En af hans forretninger som provst var, at han, tilligemed biskoppen og Odense præster samt 10 af stiftets provster, var med til at dømme Mag. Niels Glad, der havde forset sig i uddelelsen af alteren s sakramente.
Dan Laurids Jespersen "havde trolig arbejded i Herrens Viingaard over 40 aar, fik han i aaret 1592 sin 4de søn, hr. Jørgen Lauridsen til sin capellan og medtjener; og da han 2 aar derefter blev forfl ytted, fik han sin femte og yngste søn, hr. Christopher, sig med succession adjungeret, indtil han mæt og mat af aar og arbeid, som en troe tiener gik ind til sin herres glæde, den første søndag efte r trinitatis 1604, da han havde leved over 82 aar og været præst paa eet stæd over 52 aar."
Han havde 18 børn med sine 2 hustruer Maren og Sara, sidstnævnte datter af pastor Christen Christensen af Fravde. Sønnen Jesper Lauridsen (1639), sognepræst til Østrup og Hjadstrup og Provst i Lund e herred, gjorde et Epitafium over ham.
I Espe-Vantige pastorats Embedsbog findes følgende om Laurids Jespersen:
"Hr. Laurids Jespersen, sognepræst i 53 aar (1551-1604), herredsprovst i 42 aar."
I Espe kirkebog, begyndt 1663 af Jens Rasmussen, står på titelbladet anført, at på en ligsten-hvoranbragt, kan ikke læses-findes følgende indskrift:
Her under ligger begraven hæderlig og vellærd mand Hr. Lauritz Jespersen med sine 2 hustruer Maren og Sara, men hvilke han auflede 18 børn, af dem blefve 5 præster, og hafde hand i sin lifs tiid 67 b ørne børn og 10 børnebørns børn, siden døde hand, der hand var 82 aar gammell, anno 1604 den 1 søndag efter trinitatis, efter at hand hafde væred præst till disse sogne 52 aar og proust i Salling her red 42 aar. Gud gifve dem en glædelig opstandelse.
Filiis erecta tabella A0 1613.
I kirken, som med hensyn til det ydre ikke er undergået nogen forandring siden midten af 16. århundrede, er ophængt en tavle med navnene på de præster, som har været ansat ved denne siden reformation en. Det tredie navn i rækken er Laurits Jespersen. Inde i kriken er der senere kommet et nyt Alterbillede og en ny døbefont, kopi af den oprindelige. Af Præstegården fra den tid findes intet.
Blandt Laurids Jespersens efterkommere er, foruden de 2 slægter Pontoppidan, så kendte præsteslægter som Achton, Lacoppidan, Lucoppidan, Steenstrup og Scheby.


Forældre
      Far: Jesper LAURITSEN [1604] 
      Mor: 

Ægtefæller og børn
1. *Sara Maren CHRISTENSDATTER [2681]
    Ægteskab: 
     Status: 
      Børn:
        1. Hans LAURITSEN [1596]
        2. Jesper LAURITSEN [2686]
        3. Karine LAURITSDATTER [2683]
        4. Christen LAURITSEN [2682]
        5. Jørgen LAURITSEN [2684]
        6. Christopher LAURITSEN [2688]

2. Sara CHRISTENSDATTER [2687]
    Ægteskab: 1547 - Vester Åby, Sallinge, Svendborg-0364, Danmark 3
     Status: 
      Børn:
        1. Jens LAURITSEN [2685]
        2. LAURITSDATTER [2773]
        3. Anne LAURIDSDATTER [1875]

Notater
Generel:
:

Billede Maren JESPERSEN [2718]

   Køn: K

Ægtefæller og børn
1. *Jørgen JESPERSEN [2700]
    Ægteskab: 
     Status: 
      Børn:
        1. Alhed JØRGENSDATTER [2792]
        2. Jacob JØRGENSEN [2783]
        3. Christopher JØRGENSEN [2784]
        4. JØRGENSDATTER [2787]
        5. Anna JØRGENSDATTER [2790]
        6. Christen JØRGENSEN [2786]


Billede
Mary Marianne JESPERSEN [2380]

   Køn: K

Forældre
      Far: Jesper Vejen JESPERSEN [2383] 
      Mor: Kristine Petrine KNUDSEN [2384] 

Ægtefæller og børn
1. *Flemming Damgaard JENSEN [2377]
      Børn:
        1. Ingrid Kristine Vejen JENSEN [2381]
        2. Ellen Damgaard JENSEN [2382]


Billede
Torsten JESPERSEN [3811]

   Køn: M

Ægtefæller og børn
1. *Karen Hedvig Crone NIELSEN [3190]


Billede
William Harling JESPERSEN [652]

   Køn: M

Ægtefæller og børn
1. *Ingrid Andersen KRUSE [651]
      Børn:
        1. Anne Harling JESPERSEN [653]


Billede
Dorthe JESSEN [2643]

   Køn: K

Forældre
      Far: Jens Jørgen Damgaard JESSEN [2636] 
      Mor: Lis Nielsen BENNETSEN [2641] 

Ægtefæller og børn
1. *Tonny ANDRESEN [2650]
      Børn:
        1. Diana ANDRESEN [2651]
        2. Kenni ANDRESEN [2652]


Billede
Evin Damgaard JESSEN [2635]   Køn: M

Personinformation
      Født: 27 sep. 1932 - Stjær, Framlev, Århus, Danmark
      Dåb: 
      Død: 22 mar. 1951 - Trafikulykke
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Forældre
      Far: Kristian JESSEN [2634] 
      Mor: Agnes Marie ANDERSEN [2576] 

Notater
Generel:
Evin Damgaard Jessen gik i skole i Stjær. Kom derefter ud at tjene på gårde i omegnen. I 1951 havde han plads på Fyn. Skærtorsdag den 22. marts samme år blev han dræbt i en glatføreulykke på vej hje m til forældrene. Broderen, Jens Jørgen blev alvorligt kvæstet. 32


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 mar. 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia